Biuro rachunkowe doradcy podatkowego Anny Fengler mieści się w Zielonej Górze. Oferujemy szereg usług w tym doradztwo podatkowe i pełną obsługę księgową.
STRONA GŁÓWNA        OFERTA        KONTAKT
Prowadzenie pełnej księgowości:
- tworzenie planu kont,
- opracowywanie zasad polityki rachunkowości,
- prowadzenie ewid. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do Urzędów,
- prowadzenie rejestru VAT,
- sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
- sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat i informacji podsumowującej.

Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów:
- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
- sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług VAT, (prowadzenie rejestru sprzedaży VAT, rejestru zakupu VAT, rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług),
- prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych i wyposażenia (księga inwentarzowa, kartoteki, tabele amortyzacyjne),
- nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych,
- sporządzanie zeznań rocznych.

Prowadzenie rozliczeń z US:
- rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
- rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
(książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany),
- rozliczenia z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
(podatek od wynagrodzeń pracowników),
- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT,
- certyfikat kwalifikowany, bezpieczny podpis elektroniczny.

Prowadzenie rozliczeń z ZUS:
- zgłoszenia do ubezpieczeń i deklaracje rozliczeniowe,
- program PŁATNIK,
- przekaz elektroniczny,
- certyfikat kwalifikowany i bezpieczny podpis elektroniczny.

Prowadzenie rozliczeń z pracownikami:
-sporządzanie list płac,
- sporządzanie umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło),
- sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
- obsługa kadrowa.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Anna Fengler z Zielonej Góry rozpoczęła swoją działalność jako biuro księgowe w 2010 roku na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego nr 42733 wydanego przez Ministra Finansów. Obecnie należymy również do Krajowej Izby Doradców Podatkowych - nr wpisu KIDP 12277. Swoją ofertę kierujemy do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy. Świadczymy profesjonalną i kompleksową obsługę księgową, jednocześnie dopasowując się do wymagań i oczekiwań naszych klientów. Zajmujemy się opieką nad Państwa fakturami, rachunkami i innymi dokumentami księgowymi. Powierzając nam dokumentację swoich firm możecie liczyć na najwyższy poziom usług i pomoc doradcy podatkowego z Zielonej Góry. Biuro Rachunkowe Anna Fengler zadba nie tylko o prawidłowe prowadzenie rozliczeń podatkowych, ale również szeroko rozumianą pomoc, doradztwo w rozwiązywaniu problemów i trudności jakie napotyka przedsiębiorca z Zielonej Góry i nie tylko.


PROJEKT & WYKONANIE mojaZG.pl